Giới thiệu

Tên thật: Nguyễn Cảnh Ân
Bút danh: Cẩn Anh
Sinh năm 1946
Quê quán: Nghệ An
Địa chỉ hiện tại: 395 Lê Thánh Tông, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 766803 / 0934 297 899
Cử nhân văn khoa - ĐH Sư phạm Hà Nội
Dạy học và viết văn ở Hải Phòng

Hội viên:
- CLB Sáng tác VHNT Việt Nam
- CLB Thơ nhà giáo Hải Phòng
- Thi đàn Việt Nam

Giải thưởng:
- Giải 3 cuộc thi thơ quốc gia "Hương thơ Đất Việt" - 2013
Có thơ đăng báo và in chung nhiều tuyển tập

Đã xuất bản:
- Chân dung thi nhân Việt Nam - NXB Văn hóa thông tin
- Trăng Tam Đảo - NXB Văn học
- Nghề dạy học - NXB Văn hóa thông tin
- Chân dung thi nhân Hải Phòng tập 1 - NXB Văn hóa thông tin
- Chân dung thi nhân Hải Phòng tập 2 - NXB Văn hóa thông tin
- Chân dung các nhà thơ nhà giáo Hải Phòng - NXB Văn hóa thông tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét