Trăng Tam Đảo


Mỏng tang một ánh trăng vàng,

Mây tràn ngây ngất ôm choàng lấy trăng.
Thẹn thùng e ấp chị Hằng,
Ngàn xa lấp lánh ánh vàng trăng say.
Ai chưa vãn cảnh nơi đây
Khó lòng cảm nhận trăng say thế nào?
Thác Bạc* trăng uống ngọt ngào
Suối Tiên trăng tắm như chào mời ai
Đỉnh cao Thiên Thị * trăng cười
Mây say, trăng ngẩn ngây cười chơi trăng.

Chú thích: * các địa danh ở Tam Đảo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét